Å miste sin nærmeste:

Å tape et «vi» og seg selv

Å tape et «vi» og seg selv