Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sammenheng med sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

Arbeidsdeltagelse og bruk av aktivitetstilbud blant eldre i Norge: Sammenheng med sosiodemografiske faktorer, funksjonsnivå og helse

En undersøkelse blant eldre generelt, eldre med funksjonshemning og eldre med utviklingshemning basert på spørreundersøkelse og data fra sentrale registre i Norge.
14.10.2015
Denne artiklen er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon