Ny lærebok i alderspsykiatri staker ut kursen

Ny lærebok i alderspsykiatri staker ut kursen

Redaktør Knut Engedal har lang fartstid innenfor alderspsykiatrien, og har vært en sentral drivkraft for læreboka mange har ventet på. Medredaktør Marit Tveito og flere av de aller flinkeste fagfolkene i Norge har bidratt, og læreboka setter kursen mot nye horisonter innen alderspsykiatrien.
27.11.2019