Psyk-IT

Bedre behandling av generalisert angst

Bedre behandling av generalisert angst

Bekymring er en normal følelse, men for noen tar bekymringen overhånd og hindrer dem i å leve et normalt liv. Denne månedens nettforedrag i serien Psyk-IT handler om hvordan få til bedre behandling av generalisert angst. Anders Hovland foreleser.
16.09.2019