Bruk av minnealbum

Bruk av minnealbum

– for å opprettholdes selvet hos personer med demens

«Selvet» er individets opplevelse av egen identitet. Å ha et godt og tydelig selv er viktig for vår psykiske helse. Livshistorien kan sees som selve grunnlaget for vårt selv. Et personlig og tilrettelagt minnealbum om personens livshistorie vil ved hjelp av erindring kunne styrke selvet hos personer med demens, og dermed gi bedre livskvalitet.
20.01.2020