Fagartikkel:

Bruk av terapihund i sykehus

Bruk av terapihund i sykehus