Demensomsorg i bilder

Demensomsorg i bilder

Et kommunikasjonsprosjekt der pasienter med demens blir fotografert i hverdagsmøter med pleiere. Fotografiene skal synliggjøre verdighet i demensomsorgen.
21.10.2019