Demensomsorg på gård

Demensomsorg på gård

Behovet for dagaktivitetstilbud for personer med demens er økende. Nasjonale strategidokumenter (Demensplan 2015, Handlingsplan for "Inn på tunet" 2013-2017) fremhever viktigheten av grønne velferdstjenester på gård som et komplimenterende dagaktivitetstilbud for personer med demens (PMD).
17.08.2016