Depresjon, smerte og smertebehandling hos personer med demens

Depresjon, smerte og smertebehandling hos personer med demens

Smerte øker depresjon hos sykehjemspasienter med demens, men økt smerte­behandling reduserer ikke depresjon og medfører fare for bivirkninger. Det viser Ane Erdals ph.d.-arbeid.
02.08.2019