Nasjonalforeningen har ordet:

Er det behov for at folk flest vet mer om demens?

Er det behov for at folk flest vet mer om demens?

Ingen ønsker å være den som unnlot å hjelpe en som har gått seg bort eller som er skadet, men ofte hører vi likevel om at det skjer.
20.11.2019