Er smått fortsatt godt?

Er smått fortsatt godt?

Rapporten Er smått alltid godt i demensorgen? Om bo og tjenestetilbud for personer med demens ble i dag lansert av KS, initiativtakeren til det nå avsluttede prosjektet ved samme navn.
12.01.2016