Fjell kommune inviterer til samskaping

Fjell kommune inviterer til samskaping

Kommunen legger til rette for private og frivillige aktører som vil utvikle tilbud for kommunens seniorer. Det har blant annet resultert i et dagsenter for personer med demens ved treningssenteret Aktiv 365.
08.10.2019