Møt henne på Demensdagene 2019:

– Folkehelse handler ikke bare om når vi dør, men hvordan vi lever

– Folkehelse handler ikke bare om når vi dør, men hvordan vi lever

Mina Gerhardsen mener at samfunnet må dreie sin innsats fra å ville rette opp dårlig helse til å forebygge den. – Vårt oppdrag er å jobbe for god folkehelse. Når vi ser at sosial ulikhet skaper store helsemessige forskjeller må vi også snakke om det, sier den nye lederen for Nasjonalforeningen for folkehelsen.
11.11.2019