Dagaktivitetstilbud for personer med demens lovpålagt fra 1. januar

Gode dager på gård for personer med demens

Gode dager på gård for personer med demens

Ny omreisende fotoutstilling viser at dagaktivitetstilbud på gård skaper meningsfulle og gode dager for personer med demens. Utstillingen synliggjør nye forskningsfunn fra det landsomfattende forskningsprosjektet Demensomsorg på gård.
24.01.2020