Helsesjekk ved utviklingshemning - for helsepersonell

Helsesjekk ved utviklingshemning - for helsepersonell

Informasjonen dere kan finne her er beregnet på alle med helsefaglig utdanning. I de tradisjonelle helseutdanningene er det lagt for lite vekt på opplæring innen området utviklingshemning.
08.02.2010