Hvordan dagaktivitetstilbud for personer med demens virker inn på pårørendes situasjon

Hvordan dagaktivitetstilbud for personer med demens virker inn på pårørendes situasjon

De siste årene har det vært en internasjonal og nasjonal satsing på dagaktivitetstilbud til personer med demens (1-4). Å prøve ut gode modeller for slike dagaktivitetstilbud og øke antall plasser var et satsingsområde i Demensplan 2015 gjennom arbeidet med «Utviklingsprogram om dagaktivitetstilbud og avlastningsordninger for personer med demens». Dette arbeidet har gitt betydelig økning av antall plasser.
24.03.2017
Denne artiklen er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon