Hvordan kan vi med personsentrert omsorg forebygge og redusere bruken av makt og tvang?

Hvordan kan vi med personsentrert omsorg forebygge og redusere bruken av makt og tvang?

Avdelingsleder Ingunn Sund Forbord ved Ørmelen Bo og Helsetun i Verdal kommune vil belyse hvordan personsentrert omsorg kan bidra til å redusere og forebygge bruk av makt og tvang. Hun tar utgangspunkt i hvordan det over år er jobbet med innføring av personsentrert omsorg ved egen avdeling, og bruker erfaringer, eksempler, utfordringer og påstander fra egen hverdag.
06.02.2020