Hvorfor ta studieretningen Utviklingshemning og aldring på Fagskolen aldring og helse?

Hvorfor ta studieretningen Utviklingshemning og aldring på Fagskolen aldring og helse?

De senere årene har det blitt større krav til kompetanse for tjenesteytere som jobber med personer med utviklingshemning. To tidligere studenter ved Fagskolen aldring og helse om hvorfor de søkte, hvordan de opplevde utdanningen og hva de har fått ut av den.
18.12.2019