Målrettet satsing:

Hybel i særklasse

Hybel i særklasse

Malene Bringeland (19) og Eirik Josephsen (20) bor bedre enn de fleste studenter. Braarudtoppen og Aasentunet omsorgsboliger med hele elleve stuer står til deres disposisjon. Med den lave husleia følger et krav om å yte 30 timers aktiv omsorg hver måned.
19.12.2019