Forskning

Innvirkning av dagaktivitetstilbud på livskvalitet for personer med demens

Innvirkning av dagaktivitetstilbud på livskvalitet for personer med demens

Deltakerne som hadde dagaktivitetstilbud skåret høyere på selvrapportert livskvalitet enn de som ikke hadde et slikt tilbud.
29.11.2016
Denne artiklen er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon