Ny film i produksjon

Med samisk språk og kultur på agendaen

Med samisk språk og kultur på agendaen

I slutten av september ble den sørsamiske høstfestivalen Tjaktjen Tjåanghkoe arrangert for sjette gang på Snåsa med søkelys på sørsamisk språk og kultur. På samme tid og sted var Aldring og helse i full gang med å lage informasjonsfilmen Demens og samspill.
14.10.2019