Ny vitenskapeleg artikkel frå Tidsskriftet aldring og helse:

Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?

Når personar med utviklingshemming blir eldre, kva utfordringar erfarer kommunale tenesteytarar?