Noen barn får demens

Noen barn får demens

Det finnes noen få sjeldne sykdommer som fører til demens hos barn og unge. Den vanligste av disse forkortes ofte til JNCL (Juvenil Nevronal Ceroid Lipofuscinose). I Norge har det de siste 20 årene til enhver tid vært mellom 30 og 45 barn og unge med denne diagnosen, med symptomer som kan starte helt nede i 4 til 6-årsalderen.
17.10.2019