Ny forskning:

Personer som får demens før 65 års alder får redusert forventet levealder

Personer som får demens før 65 års alder får redusert forventet levealder

– En demensdiagnose i alderen 50-64 år kan innebære at levealderen kuttes med så mye som to tiår, sier forsker Bjørn Heine Strand fra Aldring og helse.
02.09.2019