Nordisk tidsskrift for helseforskning

Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design

Personsentrert omsorg i praksis: Fire perspektiver på støttekontakttjenesten i demensomsorgen - en case studie design

Denne artiklen er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon