Praksis med eldre for profesjonsstudiet i psykologi i den kommunale helsetjenesten

Praksis med eldre for profesjonsstudiet i psykologi i den kommunale helsetjenesten

Psykologutdanning i Norge har ikke inkludert aldring og eldre som sentrale områder i studiet. I Tromsø har trenden blitt endret og det er sju år siden kunnskap om aldring og praktisk arbeid med eldre i kommunen ble integrert i profesjonsstudiet.
15.08.2018
Denne artiklen er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon