Se videoreportasjer

Setter ABC-opplæringen på dagsorden

Setter ABC-opplæringen på dagsorden

ABC-opplæringen for helse- og omsorgspersonell er en viktig del av myndighetenes satsning på demens- og eldreomsorgen, både nasjonalt og lokalt. Her får du ABC-opplæringen fra to forskjellige vinkler, én fra Helsedirektoratet og én fra Vågan kommune i Nordland.
07.11.2019