Toalettvansker blant eldre med og uten demens som mottar hjemmetjenester

Toalettvansker blant eldre med og uten demens som mottar hjemmetjenester

– en longitudinell studie