Avsluttet prosjekt

Utviklingshemning og avgang fra yrkeslivet

Utviklingshemning og avgang fra yrkeslivet

Flere personer med utviklingshemning opplever å bli eldre enn tidligere, noe som gir økt behov for forskning og utvikling på området. Aldersrelaterte endringer kommer ofte tidligere hos personer med utviklingshemning enn i befolkningen forøvrig. Tilretteleggingstiltak må derfor i gang før enn ved tradisjonell pensjonsalder. Vi vet lite om overgangen fra arbeid til pensjonstilværelse for personer med utviklingshemning og trenger derfor økt kunnskap på området.
26.11.2012
Denne artiklen er over 1 år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon