Bli med på forskningsprosjekt:

Vil din kommune være med på å forbedre tilbudet for personer med demens?

Vil din kommune være med på å forbedre tilbudet for personer med demens?

God mulighet for kommuner, som vil videreutvikle demenstilbudet gjennom brukerskoler for personer med demens.
16.12.2019