Psyk-IT

Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)

Vurdering av depresjon hos eldre med hjelp av kartleggingsverktøy (MADRS)

Nettforedraget Psyk-IT handler denne gang om depresjon hos eldre: Sorg, rolleendring, tap, fysisk sykdom eller annen utfordring kan være starten på en serie helseproblemer hos eldre. Resultatet kan bli en depresjon. Foredragsholder Tom Borza har tatt doktorgrad i temaet, og forteller om hvordan vi kan kartlegge depresjon hos eldre.
13.01.2020