Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

flere-eldre-spiller-kort.jpg

Hukommelsesstimulerende terapi (HST)

HST er et program for kognitiv stimulering av personer med demens. Aldring og helse tilbyr kurs til helse- og omsorgspersonell som vil utdanne seg til gruppeledere i HST.

Fakta om gruppesamlinger

Antall samlinger: To samlinger i uka i syv uker

Varighet per samling: 45 minutter

Deltakere: To fra personalet, fire–seks pasienter

Forberedelse: Cirka 30 minutter før og 15 minutter etter hver samling

Materiell: Arbeidsark

Forskning fra Storbritannia viser at HST har like god effekt på hukommelse, språk og livskvalitet som legemidler (Spector et al.)

HST gjennomføres i grupper med fire til seks personer med demens og to ansatte som har HST-opplæring. Deltakerne får oppgaver og aktiviteter som skal utfordre kognitive funksjoner på riktig nivå. Deltakerne må ha rimelig godt syn og hørsel. Programmet anbefales 45 minutter to ganger i uka i syv uker, men må ofte tilpasses lokale forhold.

Hva som kreves av de ansatte

De som leder gruppene, må ha god kunnskap om demenssykdommer og personsentrert omsorg. De skal være i stand til å skape en trygg og vennlig atmosfære i gruppen. Grunnleggende prinsipper for gjennomføringen:

 • Personsentrert – se personen framfor sykdommen, se etter ressurser, finn ut hva han/hun liker av aktiviteter.
 • Respekt – vise respekt og unngå at personen føler seg liten eller taper verdighet overfor de andre i gruppa. Tillat at folk er forskjellige.
 • Involvering – jobbe for å involvere alle deltakerne i gruppeaktivitetene. Oppfordre deltakerne til å snakke med hverandre.
 • Inkludering – være oppmerksom på om noen av deltakerne trekker seg litt tilbake. Dette kan skyldes nedsatt syn og hørsel, eller at han/hun er litt tilbakeholden. Finn fram til aktiviteter som alle kan delta i. Oppmuntre til en atmosfære der alle synspunkter blir respektert og er velkomne.
 • Valg – tilpasse aktivitetene og oppgavene deltakernes funksjonsnivå og interesser. Det kan være å velge det foreslåtte A-nivå eller B-nivå (B-nivået er mindre krevende), eller tilpasse aktivitetene til ønsker og forslag som kommer fram i gruppa.
 • Ha det moro – latter og humor er gode virkemidler for kognitiv stimulering og læring. Vi kan gjerne le sammen, men ikke av hverandre.
 • Meninger i stedet for fakta – forsøk å stille spørsmål om meninger, eller hva de liker og ikke liker framfor å stille fakta-spørsmål som: «Hvem er statsminister?» eller «Hvor kommer poteten fra?» Faktaspørsmål kan lett framstå som en hukommelsestest.
 • Reminisens – å mimre om opplevelser fra tidligere i livet er ofte en hyggelig aktivitet, men husk at noen tema kan være vonde for enkelte. God kjennskap til deltakernes livshistorie kan hjelpe oss til å finne fram til de gode minnene.
 • Bruke sansene – multisensorisk stimulering – aktiviteter som inkluderer sansestimulering, noe å se på, ta på, lukte på, smake på eller høre er gull verdt.
 • Ha alltid noe å se på eller berøre – å ha en «trigger» for dagens aktivitet vil hjelpe deltakerne til å holde fokus på oppgaven.
 • Maksimer potensialer – gi deltakeren tid og rom til å delta i aktiviteten. Vær oppmerksom på at dagsformen kan variere. Det beste er om de kan være med på noe, ikke bare være observatør.
 • Bygge og styrke relasjoner – gruppedeltakere og -leder møtes jevnlig over sju uker, noe som gir gode muligheter for å bli godt kjent og for å skape gode relasjoner. Gruppetilhørighet og følelse av å være trygg i gruppa er viktig for trivsel og velvære, og for utbyttet av stimulering og trening.

Valg av deltakere

Dagaktivitetssentra og sykehjem/bogrupper for personer med demens kan velge å gjennomføre egne HST-grupper, men de kan også samarbeide om HST-grupper eller oppfølgingsgrupper på tvers. Det er en fordel om deltakernes funksjonsnivå er noenlunde likt. Hvis det skal arrangeres HST-grupper for hjemmeboende, vil de trolig oppleve det mer stas å møtes på biblioteket eller på eldresenteret, enn på et sykehjem. På den annen side, vil noen hevde at dette kan være en fin måte å bli kjent med sykehjemmet.

Kom i gang med Hukommelsesstimulerende terapi

Aldring og helse tilbyr kurs for helse- og omsorgspersonell som vil utdanne seg til gruppeinstruktører i hukommelsesstimulerende terapi.

Bestill dagskurs for opplæring av gruppeledere

Helseutdanning og god kunnskap om demens er nødvendig

Aldring og helse tilbyr bestillingskurs for opplæring av gruppeledere. Kursene holdes primært i samarbeid med Fylkesmannsembetene og USHT i alle regioner i Norge. Kommuner kan også bestille kurs. Det anbefales at kursene har 24 deltakere, da en del av kursinnholdet vil gjelde praktiske øvelser.

Krav til gruppelederne er at de er helseutdannet og har god kunnskap om demens. Etter gjennomført kurs er det tenkt at deltakere skal starte opp og drive HST-grupper med personer med demens. Det anbefales HST-grupper for fire–seks deltakere med to gruppeledere. Opplegget til manualen har 14 møter á 45 min. Det må beregnes noe tid til planlegging og etterarbeid for gruppelederne. Under gjennomføringen av den første HST-gruppen, har gruppelederne tilgang til veiledning fra Aldring og helse.

Pris: 40 000 kr for 24 deltakere. Prisen inkluderer forelesere og kursmateriell, inkludert manualen Hukommelsesstimulerende terapi. Lunsj og lokalleie, eventuell leie av teknisk utstyr er ikke inkludert. Lokal kursleder/bestiller må i etterkant av kurset sende komplett deltakerliste med e-postadresser (XLS-format) for utsendelse av kursbevis og annen informasjon.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn