Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

palliasjon.jpeg

Palliasjon – lindrende behandling, omsorg og pleie

Palliasjon betyr lindring, og er behandlingen, omsorgen og pleien helse- og omsorgspersonell gir når det ikke er mulig å gjøre personen frisk fra sykdom. Fokus flyttes fra å kurere til å lindre. Palliasjon er en måte å tenke på om hvordan lindring skal foregå.

Palliasjon består av tre grunnelementer:

  • Å kartlegge, vurdere og behandle ubehagelige symptomer
  • Å støtte og tilrettelegge for livskvalitet
  • God behandling, omsorg og pleie i livets siste dager og timer

Palliasjon er en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til pasienten og de pårørende. Det kjennetegnes blant annet ved at:

  • Pasientens beste er hovedfokus
  • Kommunikasjon og informasjon er åpen
  • Det er et systematisk samarbeid mellom ulike medisinske fagområder og helsetjenester
  • Det er en aktiv og målrettet holdning til diagnostikk, forebygging og lindring av symptomer
  • Det planlegges og legges til rette for behov og komplikasjoner som kan komme til å oppstå

Palliasjon tar på alvor at døden er en del av livet og er viktig for alle mennesker med en uhelbredelig sykdom.

Tradisjonelt sett har palliasjon vært knyttet til bestemte sykdommer, spesielt kreft. I dag vet vi at palliasjon også er viktig ved andre tilstander – som for eksempel demens. Om en demenstilstand får utvikle seg, er den i seg selv en tilstand som vil føre til døden.

Siden demens har et ujevnt forløp og utviklingen svinger, kan det være vanskelig å vite akkurat når personen er døende. Det er viktig å tenke palliasjon allerede fra diagnosetidspunktet ved demens.

Palliasjon til personer med demens må ta utgangspunkt i personsentrert omsorg som er erkjennelsen av at personen er unik og skal møtes med anerkjennelse, respekt og tillit. Fokuset må være på det som er bra for personen med demens her og nå og i nær fremtid.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn