Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Dementia Care Mapping (DCM)

DCM er en metode for å forbedre omsorgs- og livskvalitet for personer med demens utviklet av professor Tom Kitwood og Bradford Dementia Group ved Universitetet i Bradford, England.

Teoretisk fundament

DCM bygger på teorien om personsentrert omsorg der de fem grunnleggende psykologiske behovene trøst, identitet, beskjeftigelse, inklusjon og tilknytning er særlig vektlagt. Metoden består av systematiske observasjoner av atferd/aktivitet og grad av velvære/trivsel hos personer med demens. Med utgangspunkt i disse observasjonene planlegges individuelt tilpassede tiltak for behandling og pleie til den enkelte eller for gruppen. DCM kan bruker i sykehjem, dagtilbud eller i hjemmebaserte tjenester.

Resultater ved systematisk bruk av DCM

DCM bør gå inn i en utviklingsprosess der den brukes systematisk over tid. Det er god dokumentasjon både i Norge og internasjonalt for at systematisk bruk av DCM kan bedre omsorgskvaliteten og bidra til å forebygge utfordrende atferd hos personer med demens. Personale som har deltatt i utviklingsprosjekter med bruk av DCM sier de blir mer bevisstgjort på hva personsentrert omsorg innebærer, og de får bekreftelse på viktigheten av egen praksisutøvelse.

DCM som metode i en utviklingsprosess:

  • Forberedelse av personalet - undervisning om personsentrert omsorg og DCM
  • Gjennomføring av DCM-kartlegging
  • Tilbakemelding til personalet med refleksjon over funn og forslag til tiltaksplaner
  • Utarbeiding av tiltaksplaner - individuelt og/eller for gruppen
  • Gjennomføring av forbedringstiltak
  • Ny DCM-kartlegging for evaluering og identifisering av behov for nye tiltak.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn