Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen

En praktisk modell som med struktur og fleksibilitet ivaretar pasientens medbestemmelsesrett og personalets innflytelse.

Modellen egner seg både ved innføring av ny praksis for personsentrert omsorg , og der praksis skal videreutvikles gjennom strukturering av tiltak. Planverktøyene i Strukturert miljøbehandling sikrer gode rammer med rom for fleksibilitet ut fra pasientens behov og ressurser i miljøet.

Miljøbehandling ved demens

Demenssykdom arter seg ulikt fra person til person. De som rammes har forskjellig personlighet, ulik forhistorie og varierende evne til mestring. Derfor vil personer med demens ha behov for miljøbehandling som er individuelt tilpasset og ivaretar at den enkelte får brukt sine ressurser.

Gundersons miljøprosesser

Modellen «Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen» bygger på Gundersons prosesser trygghet, støtte, struktur, engasjement og bekreftelse. Miljøet i seg selv betraktes som en behandling som fremmer og muliggjør positive endringer i en bestemt retning.

Trygghet - sikkerhet, skjerming, grensesetting, ivareta fysiske og medisinske behov

Støtte - se, bekrefte og oppmuntre

Struktur - fysisk og sosial struktur

Engasjement - beskjeftigelse ut fra tidligere interesser og evne til mestring

Bekreftelse - bekrefte pasientens identitet

Miljøbehandlingen tilpasses individuelt ved at det utarbeides holdningsplan for hver pasient ut fra dennes demenssykdom, personalets kjennskap til pasienten og prinsipper om brukermedvirkning.

Implementering av «Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen»

Forutsetter

Forankring i ledelsen i sykehjemmet.

Ansvarlig pasientkontakt.

Inneholder

Undervisning om demens, nevropsykiatriske symptomer, kartlegging, personsentrert omsorg og miljøbehandling.

Bruk av planverktøy som gir oversikt og muligheter for god planlegging.

Holdningsplan - individuell miljøbehandlingsplan

Døgnrytmeplan - oversikt over gjøremål

Last ned: døgnrytmeplan (docx)

Dags/kveldsplan - daglig ansvarsfordeling og planlegging

Last ned: dag og kveldsplan (docx)

Ukeplan - oversikt over ukens aktiviteter

Last ned: ukeplan (docx)

Fører til

For pasienten:

  • individuelt tilpasset behandling
  • får brukt sine ressurser maksimalt
  • opprettholder selvstendighet så lenge som mulig

For personalet:

  • struktur med rammer og rom for fleksibilitet
  • bekreftelse av den enkelte medarbeiders kompetanse
  • støtter nye måter å arbeide på
  • gode arenaer for refleksjon gir trygghet til å utvikle handlingsalternativer
  • engasjement for miljøbehandling

Modellen er nærmere beskrevet i håndboken «Strukturert miljøbehandling i demensomsorgen». Håndboken kan kjøpes fra Aldring og helse.

Kontaktpersoner

Irene Mari Røen, tlf: 906 52 165

E-post: irene.mari.roen@sykehuset-innlandet.no

Marit Sund Storlien, tlf 971 16 649

E-post: marit.storlien@ntnu.no

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn