Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

yoga.jpeg

Aktivitetstilbud for yngre personer med demens

Personer som får en demensdiagnose før fylte 65 år, betegnes som yngre. Om lag to tredjedeler er fortsatt i arbeid når de får diagnosen. For noen vil det å fortsette i arbeid, og opprettholde kontakt med kolleger, være til stor hjelp, spesielt i den første tiden etter å ha fått diagnosen. Andre vil oppleve det som godt å kunne redusere stillingen sin, eller å slutte helt. Overgangen fra aktive arbeidsdager til en mer passiv hjemmesituasjon, kan likevel bli brå.

Mange tenkerkanskje at de er for unge til å ta del i kommunens ordinære aktiviteter for personer med demens. Flere kommuner har derfor egne tilbud for gruppen «yngre personer med demens», der deltakerne har et høyere aktivitetsnivå og får muligheter til å treffe mennesker på sin egen alder. Å holde seg i aktivitet kjennes godt i seg selv, og det kan virke positivt på demens.

Hukommelsesteamet eller koordinatoren vet hvilke tilbud som kan være aktuelle i den enkelte kommune.

En film om demens

«Den dagen jeg ble med på smia, endret hverdagen seg. Vi har det så fryktelig artig der!»

Hør hvordan både pasienter og pårørende opplever sykdommen, og hva det betyr å ha et tilbud der de lærer om demens og får treffe andre i samme situasjon.

Møteplass for mestring

Kurs for yngre med demensdiagnose

Møteplass for mestring er kurs for personer som har fått demens før 65-års alder. De deltar sammen med en nær pårørende, fortrinnsvis ektefelle/partner.

Veldig gode tilbakemeldinger

De som har deltatt på disse kursene, er fulle av lovord. Mange går «i kjelleren» når de får en diagnose og hverdagen plutselig byr på ukjente utfordringer. Gjennom kurset får både pasienter og pårørende hjelp til å takle dette.

Det er satt av nok tid til å prate om det som hver enkelt lurer på. Det fortelles om økt åpenhet og innsikt i egen situasjon, og forståelse for hva demens innebærer i hverdagen. I tillegg setter alle pris på å treffe flere i samme situasjon som seg selv.

Se informasjonsfilmen om Møteplass for mestring

Praktisk informasjon

Tilbudet gjelder personer som har fått demensdiagnose før fylte 65 år, og deres ektefelle/partner.

  • Kurset er en blanding av forelesninger, samtaler i grupper og sosialt samvær. Deltakerne får informasjon, kunnskap og støtte til å håndtere sin nye livssituasjon.
  • Varighet er to–tre dager med overnatting.
  • Det arrangeres seks kurs i alle landets helseregioner hvert år.
  • Deltakeravgift er 1000 kr. per par for kost og losji.
  • Kursene ledes av helsepersonell.
Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn