Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Filmmat

Rabasvuohta demeanssa birra – Diehtojuohkinfilbma demeanssa birra sámi giella- ja kulturperspektiivvain.

Filbma muitala iešguđet demeansadávddaid birra, gulahallama ja ovttasdoaibmama birra demeansabuohcci ja muitala vuoigatvuođaid birra dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusain. Davvisámi kulturperspektiiva čalmmustahttojuvvo fágaolbmuid jearahallamiid bokte ja áššiid bokte heivehuvvon fálaldagaid birra. Johan Anders Eira, gii lea ožžon demeansadávdda, ja su eamit Inger Marie Bongo Eira čájeheaba man dehálaš lea rabas leat demeanssa birra. Demeansabuhcciid ja sin oapmahaččaid lassin lea filbma maiddái ávkkálaš dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusa bargiide reaidun juohkit dieđuid demeansabu hcciide ja sin oapmahaččaide. Filbma almmuhuvvui Guovdageainnus 2018:s. Geahča dieđuid ja filmma dás.

Filmmain leat bargamin viidáseappot, mas sihke davvi-, julev- ja máttasámi giella ja kulturperspektiiva galgá gaskkustuvvot.

Gii oaidná mu? – Filbma mánáid várás demeanssa birra

Animašuvdnafilbma ráhkaduvvui dárogillii 2016:s ja lea dál davvi- ja julevsámegielaide vuolleteavsttaiguin. Filbma lea nieiddaža birra gean eadni lea ožžon demeanssa. Nieida muitaladdá jurdagiid mat sáhttet boahtit go nubbi váhnen fáhkka rievdá, ii ge mánná ádde manne. Filmmas su skuolfevávvá «Huske» jeđđe ja veahkeha ja muitala sutnje demeanssa birra. Filbma lea oaivvilduvvon smávit mánáide geain lea eadni, áhčči dahje eará bearašlahttu geas lea demeansa, ja dan sáhttá geavahit diehtojuohkinbarggus. Filbma galgá heivehuvvot máttasámegillii. Davvisámegiel ja julevsámegiel filmma gávnnat dáppe.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn