Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Guorahallan

Guorahallan

Dearvvašvuođadirektoráhta Nationála fágalaš njuolggadusaid demeanssa birra gávnnat sin neahttasiidduin «Nasjonale faglige retningslinje». Go áigu guorahallat kognitiiva massima ja demeanssa sámi eamiálbmogis, de leat ráhkaduvvon sierra ávžžuhusat. Vai duste dohkálaš guorahallama ja buori divššu/čuovvoleami gáibádusaid, de lea dehálaš ahte dearvvašvuođa- ja fuolahusbargiin sámi eamiálbmogiin deaivvadettiin lea máhttu sámi kultuvrra, bearraša fierpmádaga, olbmo áddejumis dearvvašvuođas, dávddas ja divššus.

Go vihku demeanssa sámi eamiálbmogis

Vai duste dohkálaš guorahallama ja buori divššu/čuovvoleami gáibádusaid, de lea dehálaš ahte dearvvašvuođa- ja fuolahusbargiin sámi eamiálbmogiin deaivvadettiin lea máhttu sámi kultuvrra, bearraša fierpmádaga, olbmo áddejumis dearvvašvuođas, dávddas ja divššus.

Nationála fágalaš njuolggadusain demeanssa birra ávžžuhuvvo garrasit ahte olbmuid, geain lea sámi kulturduogáš, ja geain vihkot demeanssa, berre spesialistadearvvašvuođabálvalus guorahallat dalle, go giella, oahppodássi ja/dahje kultuvra heađuštit guorahallama vuođđodearvvašvuođabálvalusas, vaikko vel deattuhuvvo ahte sámi kulturduogáš ii leat sierra eaktu oažžut guorahallama spesialistadearvvašvuođabálvalusas. Fuomáš dulkadárbbu.

Guorahallama, diagnosa ja/dahje divššu maŋŋá spesialistadearvvašvuođabálvalusas galgá vuođđodearvvašvuođabálvalus váldit badjelasas čuovvoleami, áinnas definerejuvvon fágaidrasttildeaddji joavkku / koordináhtora bokte, ovdal go spesialistadearvvašvuođabálvalus loahpaha oktavuođa. Fágaidrasttildeaddji joavku / koordináhtor berre fállat lagaš čuovvoleami áiggi badjel.

Áigeguovdilis sámegiel guorahallanreaidduid, iskkushálddahusa bagademiid/manuálaid, ja iskkusbohtosiid dulkoma basala ja viiddiduvvon guorahallamis gávnnat dáppe: https://www.aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/. Kognitiiva kártenreaiddut MMSE-NR3 ja RUDAS mat leat oassin demeanssa vuođđočielggadeamis, leat jorgaluvvon davvisámegillii.

Loga skovi birra ja viečča dás: MMSE-NR3 Nordsamisk

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn