Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Filma

Sámegiela namma: Rabásvuohta demensa birra - Diehtojuohkemfilmma demensa birra sámegielajn ja kultuvrajn tjalmostahteduvvam.

Filmma vaddá diedojt iesjgeŋga demensskihpudagáj birra, guládallama ja aktijvuoda birra sujna gænna l demænssa ja diedo varresvuohta- ja huksodievnastusáj riektáj birra. Nuorttasáme kulturperspektijvva tjielggasit åvddån boahtá gå fáhkatjiehpijt ságájdahttá ja gåvvit hiebaduvvam fálaldagájt. Man ájnas la ságastit demensa birra boahtá åvddån filman mij gåvvit Johan Anders Eirav guhti la demænssaskihpudagáv oadtjum, ja suv áhkátjav Inger Marie Bongo Eira. Duodden ulmutjijda demensajn ja sijá lagámusá de la filmma ávkken varresvuohta- ja huksodievnastusá barggijda, vædtsagin gå galggi diedojt vaddet ulmutjijda demensajn ja sijá lagámusájda. Filmma almoduváj Guovddagæjnon jagen 2018. Gehtja filmav ja diedojt dáppe.

Galggap filmav vijddásappot åvddånahttet, váj sihke nuortta-, julev- ja oarjjelsáme giela ja kulturperspektijva åvddån båhti.

Gut muv vuojnná? – Filmma demensa birra mánájda

Animasjonsfilmma dagáduváj dárogiellaj jagen 2016 ja dálla la danna nuortta- ja julevsámegiella ja tæksta. Filmma la muhtem næjtso birra gen ieddne la demensav oadtjum. Næjttso subtsas nágin ájádusáj birra ma soajtti ihtet gå akta æjgádijs hæhkkat rievddá ja mánná ij rat dádjada manen. Filman suv kosejudos, idjaskunjok "Huske" suv jaskat ja viehket ja sunji demensa birra subtsas. Filmma la unnep mánájda gænna l ieddne, áhttje jali nágin ietjes familjan gænna l demænssa ja máhttá diehtojuohkembargon aneduvvat. Barggamin lip filmav oarjjelsámegiellaj hiebadit. Filmma gávnnu nuortta- ja julevsámegiellaj dáppe.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn