Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Guoradallam

Guoradallam

Varresvuodadirektoráhta Nasjonála fágalasj njuolgadusá demensa vuoksjuj gávna sijá næhttabielijn «Nasjonale faglige retningslinje». Gå galggá sámij kognitijva vájvij ja demensav guoradallat de li sierra ráde dagáduvvam. Váj sámijt álggoálmmugin dågålasj láhkáj guoradallá ja buoragit giehtadallá/tjuovvol de la ájnas jut varresvuodabargge dåbddi sáme kultuvrav, familja værmástagáv, ulmutja ietjas dádjadusáv varresvuodas, skihpudagás ja giehtadallamis.

Gå jáhkká sámen la demænssa

Váj sámijt álggoálmmugin dågålasj láhkáj guoradallá ja buoragit giehtadallá/tjuovvol de la ájnas jut varresvuodabargge dåbddi sáme kultuvrav, familja værmástagáv, ulmutja ietjas dádjadusáv varresvuodas, skihpudagás ja giehtadallamis.

Nasjonála fágalasj njuolgadusájn tjielggasit rádádaláduvvá jut ulmutja sáme kulturduogátjijn gejt jáhkká li demensas skihppámin bierriji guoradaláduvvat varresvuodatjiehppedievnastusán gå giella, åhpadusdásse ja/jali kultuvrra la hásstalussan vuodovarresvuodadievnastusán, vájku dættoduvvá sáme kulturduogásj iesj aktu ij la gájbbádussan varresvuodatjiehppedievnastusán giehtadaláduvvat. Gáhtti val jus la dárbbo dålkkumdievnastusájs.

Gå varresvuodatjiehppedievnastusán la guoradaláduvvam, diagnåvsåv ja/jali giehtadallamav oadtjum, galggá vuodovarresvuodadievnastus válldet badjel vijddásap tjuovvolimev. Vuohkasamos jus dat dagáduvvá mierredum fágajgasskasasj juohkusa/koordináhtura baktu, åvddål varresvuodatjiehppedievnastus låhpat aktijvuodav. Fágajgasskasasj juogos/koordináhtur bierri fállat dárkkelis tjuovvolimev ájge nalluj.

Hiebalgis guoradallamvædtsaga sámegiellaj ja bagádallama/manuála gåktu testajt háldadit aktan vuodulasj ja vijdedum guoradallamij testaj båhtusij dålkkum, gehtja Aldring og helse næhttabielijt https://www.aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/. Kognitijva kárttimvædtsaga MMSE-NR3 ja RUDAS ma li oassen demensa vuodoguoradallamis li nuorttasámegiellaj jårggåluvvam.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn