Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Utredning av samisk urbefolkning

Samisk urbefolkning med mistanke om demens

Det er egne anbefalinger for utredning av kognitiv svikt og demens hos samisk urbefolkning. For å imøtekomme kravene til utredning og god behandling er det viktig at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, familiens nettverk og  personens forståelse av helse, sykdom og behandling.

Utredning i kommune- eller spesialisthelsetjenesten?

Det presiseres at samisk bakgrunn i seg selv ikke er et kriterium for spesiell utredning. Men hvis språk, utdanningsnivå og/eller kultur er en barriere for utredning i kommunehelsetjenesten, anbefaler Helsedirektoratet generelt å koble inn spesialisthelsetjenesten. Vær også oppmerksom på behov for tolketjenester.

Kommunehelsetjenesten står for oppfølging

Kommunene er anbefalt å etablere ordninger for å sikre utredning og oppfølging av personer med demens. Flertallet av kommuner har i dag etablert tverrfaglige hukommelsesteam/demenskoordinator for å bistå fastlege i dette arbeidet. Det bør gis tilbud om tett oppfølging over tid.

Utredningsverktøy på samisk

Kognitivt kartleggingsverktøy MMSE-NR3 (nordsamisk)

Rudas

https://aldring-og-helse-media.s3.amazonaws.com/documents/RUDAS_samiskutg_16jan2020.pdf

Demeansaplána 2020 (Nordsamisk)

Demensplan 2020 (Norsk)

Hva er demens er informasjon om demens tilrettelagt for personer med kognitiv funksjonsnedsettelse.

Muittátgo - Husker du (Hivand, A. 2009) (Nordsamisk-norsk bildeordbok)

Mujtá gus - Husker du (Hivand, A. 2009) (Lulesamisk-norsk bildeordbok)

Måjhtah goh - Husker du (Hivand, A. 2009) (Sørsamisk-norsk bildeordbok)

Fra kyst til vidde – samisk mat på institusjon (Grønmo, K. & Grønmo, E. 2004) (Nordsamisk)

https://ovttas.no/nb/girji_fra-kyst-til-vidde-samisk-mat-pa-institusjon

Sáme biebbmo vuorrasijda/Samisk mat for eldre (Demensforeningen i Tysfjord, 2011) (Lulesamisk)

Temahefte - Helse- og omsorgstjenester til samiske eldre (Norsk)

Maid odne ges barggan? – sámekultuvrralš doaimmat vuorasolbmuide/Hva skal jeg gjøre i dag, tro?- samiske kulturelle aktiviteter for eldre (Nordsamisk/Norsk)

Kulturtilpasset åndelig omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Mátkeloahpa ovddasmoraš/Omsorg ved livets slutt (Nordsamisk/Norsk)

Etihkka reflekšuvdnakoarttat/Etiske refleksjonskort (Nordsamisk/Norsk)

Personer med nedsatt funksjonsevne og samisk bakgrunn – politiske anbefalinger (Svensk)

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn