Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Utredning

Helsedirektoratets Nasjonale faglige retningslinje om demens finner du på deres nettsider «Nasjonale faglige retningslinje». For utredning av kognitiv svikt og demens hos samisk urbefolkning er det utarbeidet egne anbefalinger. For å imøtekomme kravene til forsvarlig utredning og god behandling/oppfølging er det i møte med samisk urbefolkning av betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, familiens nettverk, personens forståelse av helse, sykdom og behandling.

Samisk urbefolkning med mistanke om demens

For å imøtekomme kravene til forsvarlig utredning og god behandling/oppfølging er det i møte med samisk urbefolkning av betydning at helse- og omsorgspersonell har kunnskap om samisk kultur, familiens nettverk, personens forståelse av helse, sykdom og behandling.

Det anbefales sterkt i Nasjonal faglig retningslinje om demens at personer med samisk kulturbakgrunn og med mistanke om demens bør utredes i spesialisthelsetjenesten når språk, utdanningsnivå og/eller kultur er en barriere for utredningen i primærhelsetjenesten, selv om det presiseres at samisk kulturbakgrunn i seg selv ikke er et eget kriterium for utredning i spesialisthelsetjenesten. Vær oppmerksom på behov for tolketjenester.

Etter endt utredning, diagnostikk og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten skal primærhelsetjenesten overta videre oppfølging, gjerne ved definert tverrfaglig team / koordinator, før spesialisthelsetjenesten avslutter kontakten. Tverrfaglig team / koordinator bør gi tilbud om tett oppfølging over tid.

For aktuelle utredningsverktøy på samisk og instruksjoner/manualer for administrasjon av tester samt tolkning av testresultater ved basal og utvidet utredning, se Aldring og helses nettsider https://www.aldringoghelse.no/skalaer-og-tester/. De kognitive kartleggingsverktøyene MMSE-NR3 og RUDAS som inngår i basal utredning av demens er oversatt til nordsamisk.

Takk for hjelpen!
Noe gikk galt. Prøv igjen litt senere.
Sender…

Fant du det du lette etter?

0/500 tegn