Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Praktiske sider ved kurset

6. Praktiske sider ved kurset.JPG
Foto: Aldring og helse

På møter og kurskvelder kan servering av et enkelt måltid virke samlende og lette kommunikasjonen. Hva som egner seg til servering bør planlegges nøye med kontaktpersoner på forhånd slik at en tar hensyn til ulike preferanser og tradisjoner. Det åpne møtet kan også være arena for at organisasjoner og samarbeidspartnere kan ha stands med informasjonsmateriell i undervisningslokalet.

Viktig å:

  • Velge velegnet lokale, gjerne i lokaler målgruppen er kjent med som for eksempel bibliotek, bydelshus, frivilligsentral m.m.
  • Avklare velegnede tidspunkter for målgruppen
  • Velge kursleder(e) som har ansvar for å lede det åpne møtet og kurssamlingene, binde sammen temaene og oppsummere innhold
  • Skaffe til veie oversatt informasjons- og undervisningsmateriell for utdeling
  • Engasjere kvalifiserte foredragsholdere, som har kunnskap om demens og gjerne har samme bakgrunn som, eller har kjennskap til, de aktuelle målgruppene
  • Kontakte tolketjeneste, Informere og forberede tolker
  • Forberede foredragsholdere på samarbeid med tolk
  • Tilrettelegge for tolking. Der flere språkgrupper er representert kan tolkene sitte ved hver sine bord med aktuelle deltakere heller enn å tolke i plenum

Ressurser

Foto: Aldring og helse