Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Undervisningstemaer

Pårørendeskole-Undervisning.jpg
Foto: NeONBRAND/unsplash

Kjernetemaene utviklingshemning, aldring og demens bidrar til økt forståelse og kunnskap. Disse temaene kan suppleres med andre temaer som er aktuelle for deres pårørendegruppe, eller temaer som er etterspurt av de pårørende.

Det er viktig å knytte etiske dilemmaer og eksempler til temaene slik at pårørende kan kjenne seg igjen. Foreleser bør legge til rette for dialog og åpne opp for spørsmål underveis og avslutningsvis. Forelesningene bør ikke være for lange og stoffet må være oversiktlig og lett tilgjengelig uten vanskelige faguttrykk.

Undervisningstemaer