Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Arbeidsgruppe

arbeidsgruppe.jpg
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse

Det er nyttig å opprette en arbeidsgruppe, særlig hvis det kun er en ressursperson. Rekrutter gjerne både helsepersonell, fagkonsulenter og frivillige som sammen representerer mangfold av kunnskap og kompetanse. Arbeidsgruppen sikrer delaktighet og eierforhold til pårørendeskolen. Skriftlige avtaler mellom partene sørger for stabilitet, avklaring av ansvarsområder, forventninger og framdrift.

Andre samarbeidspartnere kan også inviteres med som gruppeledere, forelesere, til praktiske oppgaver mv, slik at arbeidsoppgaver fordeles på flere:

  • Tverrfaglige team og koordinatorer
  • Dagaktivitetstilbud
  • Interesseorganisasjoner
  • Lokale pårørendegrupper
  • Frivilligsentraler
  • Videregående skoler og høgskoler med helse- og sosialfaglig utdanning

Forelesere

Kurs- og gruppeledere

gruppe.jpg
Foto: Martin Lundsvoll/Aldring og helse

Kursleder har hovedansvaret for gjennomføringen av samlingene. Gruppeleder leder hver sine samtalegrupper, der deltakerne snakker om dagens tema.

I mange tilfeller er ressurspersonene både kursledere og gruppeledere.

To kurs -og gruppeledere vil kunne utfylle hverandre og sikre kvaliteten i samlingene. Ved sykdom eller annet nødvendig fravær blant ledere, er det mindre sårbart når det er flere personalressurser å spille på.

Ved behov for flere ledere til gruppesamtalene, kan disse rekrutteres blant arbeidsgruppen eller samarbeidspartnere som har erfaring med, eller interesse for å lede grupper. Personer som har gjennomgått kurs i likepersonsarbeid kan være aktuelle.

Interkommunalt samarbeid

Gode råd

  1. Kartlegg samarbeidspartnere og ressurser
  2. Sørg for brukermedvirkning fra interesseorganisasjoner
  3. Forventningsavklaring mellom de ulike samarbeidspartene
  4. Kontakt andre som har erfaring med å drive liknende pårørendeskoler