Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Hva endres ved demens?

Bilde 1 leksjon 1 - redigert (002).png

Demens fører til mange endringer i hverdagen. Det kan være aktuelt å tenke på hjelpemidler som et av flere tiltak under demensforløpet.

Det er viktig å kartlegge hva endringen består i, og hvilke ressurser som er aktuelle å bygge på når man anbefaler et hjelpemiddel. Pårørende vil alltid være en viktig støtteperson.

Hvilke hverdagsproblemer kan demens medføre?

 • Huske avtaler og beskjeder
 • Holde rede på tida, vite tidspunkt og beregne tid
 • Døgnrytmen kan endres
 • Komme i gang med gjøremål
 • Planlegge hva man skal gjøre og når dette skal skje
 • Resonnere og å løse problemer
 • Finne igjen ting
 • Ensidig kosthold, eller spiser for mye eller for lite
 • Humørsvingninger
 • Språkvansker – både uttrykksevne og oppfattelse
 • Tåler lite stress
 • Endring av personlighet, eller forsterking av personlighetstrekk
 • Endret standard vedrørende hygiene og personlig stell
 • En følelse av angst og uro i kroppen
 • Økende avhengighet av sansene
 • Ekstra stor avhengighet av fysiske og sosiale omgivelser

Hvilke hverdagsproblemer fant vi i yngre-prosjektet?

 • Finne igjen ting
 • Slå på og av TV, samt velge kanaler
 • Bruke mobiltelefon
 • Lese klokka
 • Huske avtaler
 • Huske gjøremål: f.eks. å ta medisiner til riktig tid
 • Låse døra når en skal ut
 • Finne veien utendørs når en er sliten
 • Engstelig for å være alene

Hva var viktig for yngre personer med demens?

 • Komme ut i naturen
 • Bruke kroppen; gå tur, yoga, spinning, fisketur, hyttetur, trimgruppe med venninner etc
 • Sosial kontakt med barn og barnebarn
 • Sosial kontakt med tidligere kolleger og venner
 • Klare seg så lenge en kan hjemme

Hvordan opplevde pårørende situasjonen?

Å være pårørende til en person som utvikler demens kan oppleves vanskelig. Pårørende til deltakerne i «Yngre personer med demens og hjelpemiddelprosjektet» fortalte hvordan de opplevde at symptomer og konsekvenser av demenssykdom virket inn på hverdagslivet:

 • Endringer i humør og stemningsleie hos den som har demens
 • Passivitet – ”Det er lett å ikke gjøre noe!”
 • Gjentatte spørsmål
 • Telefoner på jobben
 • Rolleendring
 • Pårørende må være pådriver for å holde på daglige rutiner, motivere ektefellen til aktivitet og deltakelse, passe på avtaler som legetimer etc.
 • Mange føler seg alene med ansvaret
 • Savner likeverdig partner – og det å være to om det som skal bestemmes og gjøres