Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Suksesshistorier = erfaringsbasert kunnskap som inspirasjon

Det anbefales at du følger denne prosessen når hjelpemidler skal formidles. Å oppdage behov der hjelpemidler kan bety en forskjell, og implementere dette produktet er ingen "quick fix". Det er viktig å ta utgangspunkt i brukernes problemer og behov. Se eksemplene som er hentet fra prosjektet til Yngre personer med demens, som inspirasjon til å tenke problem - behov - hjelpemiddel - implementering og evaluering.

prosess.png

 • Oppdage problemer: Oppdage hvilke hverdagsaktiviteter som brukeren strever med, og på hvilken måte disse er vanskelige
 • Oppdage behov: Hvordan ønsker brukeren at situasjonen/ting burde være?
 • Identifisere hjelpemiddel: Hva kan hjelpe brukeren i denne situasjonen/aktiviteten?
 • Søke/anskaffe hjelpemiddel: Kan hjelpemiddelet søkes over NAV eller må brukeren kjøpe det selv?
 • Implementere: Hvilke forberedelser må gjøres før hjelpemiddelet kan tas i bruk?
 • Følge opp/evaluere: Plan for oppfølgingsbesøk og vurdering av om hjelpemiddelet kan støtte bruker og/eller pårørende, og om det er behov for tilpasninger.

Gunn ville se på TV når hun var alene hjemme

Problem

Gunn tilbragte ukedagene alene hjemme, mens mannen var på jobb. Hun likte å høre på radio og å se på TV, og sa at dette holdt henne med selskap. En dag mannen kom hjem om kvelden sto både radio og TV på full styrke. Gunn var helt fortvilet fordi hun ikke klarte å dempe lyden med fjernkontrollene. Hun kunne ikke forklare hvor lenge lyden hadde stått så høyt på.

Gunn ville se på tv når hun var alene hjemme

Behov

Gunn vil gjerne bruke radio og TV, men har behov for en enklere måte å skru av og på.

Gunn ville se på tv når hun var alene hjemme

Hjelpemiddel

Å få en enklere fjernkontroll, eller bryter som gjorde at Grunn mestret å slå på og av radio og TV selv.

Gunn ville se på tv når hun var alene hjemme

Søke/anskaffe

En enkel fjernkontroll til TV med store taster, og valgmuligheter mellom fire kanaler. To knapper for volum opp og ned.

Gunn ville se på tv når hun var alene hjemme

Implementere

Den enkle fjernkontrollen ble til god hjelp for Gunn

Gunn ville se på tv når hun var alene hjemme

Følge opp/evaluere

Gunn klarte å bruke denne fjernkontrollen, og både hun og mannen ble begeistret for den. Mannen sa at også han brukte den enkle fjernkontrollen til TV nå.

Gunn strevde ofte med å bruke en vanlig fjernkontroll til TV, da den stilte krav til henne om å sortere hvilke knapper hun måtte trykke på for å finne den kanalen hun ønsket å se på. Den enkle fjernkontrollen med store knapper, gjorde sorteringsjobben enklere, og gjorde at hun mestret denne handlingen selvstendig.

OBS. Denne fjernkontrollen er nå ikke lenger i handelen. Se hvakanhjelpe.no www.hjelpemiddeldatabasen.no for alternativer.

Maria glemte kaffen på kaffetrakteren

Problem

­Maria klarte å sette på kaffetrakteren med riktig mengde vann og kaffe, men glemte den så fort hun forlot kjøkkenet. Ekteparet hadde montert sikkerhetsbryter på kaffetrakteren for å hindre brann. Den kuttet strømmen etter 10 minutter og dermed sto kaffen og ble kald.

Først når mannen spurte om kaffen var ferdig, gikk Maria og hentet den. Hun tenkte ikke på at varmevakten hadde slått av strømtilførselen, og sjekket ikke om kaffen var varm eller kald før hun serverte den. Mannen irriterte seg over å bli servert kald kaffe.

Maria glemte kaffen på kaffetrakteren

Behov

Å få en påminnelse om at kaffen var ferdig.

Maria glemte kaffen på kaffetrakteren

Hjelpemiddel

Et signal eller alarm når tidsbryteren slo seg av, eller en talemelding.

Maria glemte kaffen på kaffetrakteren

Søke/anskaffe

Løsningen med talemelding ble foreslått for ekteparet, og begge syntes det hørtes flott ut.

Maria glemte kaffen på kaffetrakteren

Implementere

Løsningen som ble installert hadde en sender og en mottaker med talemelding. Senderen ble koblet til tidsbryteren på kaffetrakteren, og straks denne koblet ut strømtilførselen etter 10 minutter, ble en talemelding aktivert. Den gav tre toner i ulikt leie og sa: "Nå er kaffen klar!" Beskjeden kom to ganger.

Maria glemte kaffen på kaffetrakteren

Følge opp/evaluere

Maria var svært fornøyd med talemeldingen, som gjorde at hun mestret aktiviteten som før, fordi hun fikk en påminnelse. Hun gikk da straks på kjøkkenet og helte kaffen over i en TV-kanne. Maria var glemsk og trengte påminnelser for å huske ulike avtaler og gjøremål i hverdagen. Talemeldingen kompenserte for hennes glemsomhet.

kaffetrakter%20med%20timer.jpg

Sissel trenger hjelp å ta medisinen til riktig tidspunkt

Problem

Sissel bodde sammen med datteren Anette som var student. Sissel var uføretrygdet pga demens etter Alzheimers sykdom. Hun fikk medisiner som skulle tas kl 21 hver kveld. Sissel var glemsk, og kunne lett glemme å ta medisinen. Anette måtte passe på å ringe hjem til mor og minne henne på å ta pillene kl 21. Anette syntes dette var stressende, og var redd hun skulle glemme å ringe. Hva ville skje dersom mor ikke tok tablettene? Ville det være Anettes skyld at hun evt. ble dårligere?

Sissel trenger hjelp å ta medisinen til riktig tidspunkt

Behov

Sissel hadde behov for å få i seg medisinen til rett tid. Anette hadde behov for å få avlastning for dette ansvaret.

Sissel trenger hjelp å ta medisinen til riktig tidspunkt

Hjelpemiddel

En medisinpåminner som kan varsle når Sissel skal ta tablettene sine kunne være en løsning. Denne kan åpne en luke med riktig medisiner til riktig tid. Dersom Sissel ikke tar tablettene når hun skal, burde Anette få beskjed om dette, f.eks. ved en SMS. En annen løsning, som ikke er så optimal, kunne være at Anette programmerte inn en alarm på sin telefon, som gjorde at hun fikk en påminnelse om når det var tid for å ringe mor. Dette kunne kanskje avlaste Anette noe, fordi en varsling til riktig tid, kunne bety at hun ikke trengte å tenke på klokka ustanselig.

Sissel trenger hjelp å ta medisinen til riktig tidspunkt

Søke/anskaffe

En medisindosett som går på batterier ble valgt. Medisindosetter dekkes ikke av NAV, og ble innkjøpt for prosjektmidler i dette tilfellet. Datteren la i tablettene, og programmerte når den skulle ringe. Det var ikke mulig å ta for mye eller feil tabletter, siden kun de tablettene som skulle tas kom fram i en liten luke når apparatet ringte.

Det er flere typer elektroniske medisindispensere og noen kommuner har tatt dem i bruk. Et eksempel på en medisindispenser finner her. Hør med din kommune eller sjekk hvakanhjelpe.no for mer informasjon.

Sissel trenger hjelp å ta medisinen til riktig tidspunkt

Implementere

Sissel følte at medisindosetten hjalp henne til å mestre dette med å ta medisiner og gjorde at hun følte seg kompetent. Datteren var glad for å slippe ansvaret med å ringe hjem hver kveld kl 21.

Sissel trenger hjelp å ta medisinen til riktig tidspunkt

Følge opp/evaluere

Medisindosetten kan være til god hjelp for dem som trenger påminnelse om å ta medisiner til rett tid, og som trenger at riktige medisiner er klargjort. Medisindosetter dekkes ikke av NAV, så bruker og pårørende må kjøpe dette selv. Dersom denne løsningen ikke fungerer, kan det være at hjemmesykepleien må inn i bildet og sørge for medisinhåndtering.

Berit ønsket å vite hvor mye klokken var

Problem

Berit var 60 år og en aktiv dame. Hun var uføretrygdet pga demens etter Alzheimers sykdom, og fylte hverdagene sine med turer i skog og mark, til fots og på sykkel, og på vinteren likte hun å gå på ski. Berit hadde vansker med å lese klokken. Hun så de to viserne, men klarte ikke å forstå meningen med dem. Derfor spurte hun stadig mannen om hva klokken var. Han på sin side var trett av gjentatte spørsmål om klokkeslettet.

Berit ønsket å vite hvor mye klokken var

Behov

Berit har behov for å følge med på tiden og vite når på dagen det er, og om noe skal skje.

Berit ønsket å vite hvor mye klokken var

Hjelpemiddel

Et produkt som kan lese klokkeslettet høyt, kunne være en mulig løsning. Det finnes flere typer klokker, både stasjonære og bærbare. Disse aktiveres ved et trykk på en skjerm eller en knapp. Enkelte produkter kan programmeres slik at de leser opp en beskjed når noe skal skje.

Berit ønsket å vite hvor mye klokken var

Søke/anskaffe

Løsningen med et talende armbåndsur ble foreslått for Berit, og hun syntes det var en bra løsning. Ved å trykke på en knapp på uret, leste en stemme hvilken dag det var og hva klokkeslettet var.

armbandsur[1].jpg

Berit ønsket å vite hvor mye klokken var

Implementere

Berit var svært fornøyd med klokken, som gjorde at hun når som helst kunne sjekke tidspunkt på dagen. Mannen var glad fordi han slapp å få så mange spørsmål om hva klokken var.

Berit ønsket å vite hvor mye klokken var

Følge opp/evaluere

Berit mestret klokken og den kompenserte for hennes svikt. Klokken gjorde at Berit gjenvant sin selvstendighet, og det gjorde henne trygg og glad.

Ressurser

Litteratur

 • Holthe T (2017) Kapittel 11 Yngre personer med demens og velferdsteknologi som tidlig intervensjon (s. 153-164). I Johannessen A, Barca ML, Engedal K, Haugen PK (red) (2017) Yngre personer med demens. Forlaget Aldring og helse
 • Holthe T, Kjeldsberg AB, Sværen V (2016) Temahefte om Velferdsteknologi og kognitive hjelpemidler til personer med demens. Forlaget Aldring og helse
 • Holthe T: Kunsten å skynde seg sakte. Om formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens. Forlaget Aldring og helse, 2013
 • Holthe T: Mot-håp-tålmodighet. Om bruk, nytte og betydning av tekniske hjelpemidler til yngre personer med demens. Rapport fra Prosjektet om Yngre personer med demens, 2009-2011. Forlaget Aldring og helse, i trykken
 • Johannessen A: Experiences of persons with early-onset dementia in everyday life: A qualitative study. Dementia 0(0) 1-15, 2011
 • Lindqvist L: Assistive technology as cognitive support in everyday life for persons with dementia or stroke, Thesis for doctoral degree 2012, Karolinska institutet
 • Rosenberg l og Nygård L: Persons with dementia become users of assistive technology. A study of the process. Dementia 11(2) 135-154, 2011
 • NOU 2011: Innovasjon i omsorg, 11.
 • Meld St 29 Morgendagens omsorg
 • Norsk Ergoterapeutforbund: Retningslinjer for hjelpemiddelformidling, 2011
 • Ness, N.E.: Formidling av hjelpemidler, 2010

Lenker

Almas hus - velferdsteknologisk senter og visningsleilighet i Oslo:

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/sykehjemsetaten/senter-for-fagutvikling-og-forskning/almas-hus/

Andre:

www.hjelpemiddeldatabasen.no/

www.almashus.no

www.aldringoghelse.no