Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Test (mulitple choice) side 1 av 4

Hvilke elementer er, ifølge WHOs definisjon fra 2002, grunnleggende i palliasjon? (flere svaralternativ mulig)

Når bør palliativ behandling, omsorg og pleie til personer med demens starte?

Hva påvirker utviklingen av demenstilstanden?

Hva preger ofte utviklingen av demens?

Hva er tegn på at livet går mot slutten hos en person med demens? (flere svaralternativ mulig)

Test (mulitple choice) side 2 av 4

Hva er en forhåndssamtale?

Hva er hovedbegrunnelsen for å gjennomføre en forhåndssamtale?

Når bør en starte med forhåndssamtaler?

Bør personen innkalles eller inviteres til forhåndssamtalen?

Hvor bundet er legen av det som er dokumentert fra en forhåndssamtale?

Test (mulitple choice) side 3 av 4

Hva er forskjellene mellom delirium og demens? (flere svaralternativ mulig)

Hva er de aller vanligste fysiske symptomene ved Alzheimers demens? (flere svaralternativ mulig)

Hva er de vanligste psykiske symptomene ved demens? (flere svaralternativ mulig)

Hvilken type hallusinasjoner er vanligst ved psykose hos personer med demens?

Hvilke atferdsmessige symptomer er de aller vanligste hos personer med demens? (flere svaralternativ mulig)

Test (mulitple choice) side 4 av 4

Hvordan kan utfordrende atferd forstås? (flere svaralternativ mulig)

Hvilke smertekartleggingsverktøy anbefales for personer med demens? (flere svaralternativ mulig)

Hvordan bør legemidler administreres til en døende person med demens?

Hva er de viktigste non-invasive tiltakene ved surkling i øvre luftveier? (flere svaralternativ mulig)

Hva er det viktigste invasive tiltaket ved dyspnè?