Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Behandling og omsorg

Forfatter: Siren Eriksen


Etter å ha gjennomført denne leksjonen skal du ha kunnskap om 

 • ulike behandlingsformer for personer med demens
  • miljøbehandling
  • legemidler
A4 striper

Det finnes flere typer tiltak

Behandling og omsorg for personer med demens skjer på ulike måter. Først og fremst brukes miljøtiltak der mennesker og omgivelser er de viktigste ressursene, men medikamentell behandling benyttes også. 

dans
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Miljøbehandling skaper trivsel og livskvalitet

Målet med miljøterapi til personer med demens er å skape trivsel, livskvalitet og et positivt innhold i hverdagen, slik at angst, uro og depressive symptomer forebygges.

Anne-Marie Mork Rokstad er sykepleier og forsker ved Aldring og helse. Her forteller hun om hva miljøbehandling for personer med demens er. 

Medikamentell behandling kan ha effekt på symptomene

Medikamenter
Foto: Martin Lundsvoll, Aldring og helse

Medikamentell behandling kan ikke kurere demens, men kan ha effekt på symptomene.

Vi deler legemidlene inn i to grupper

 1. legemidler som kan ha effekt på kognitive symptomer
 2. legemidler som kan ha effekt på atferdsmessige eller psykiske symptomer

Legemidler kan ha effekt på kognitive svikt

Det finnes i dag to typer legemidler som kan ha symptomatisk effekt på kognitiv svikt

 1. kolinesterasehemmere 
 2. memantin


Knut Engedal er  psykiater, professor og  seniorforsker ved Aldring og helse. Her forteller han om medikamentell behandling rettet mot kognitiv svikt. 


4 grupper psykofarmaka

Legemidler kan ha effekt på atferdsmessige eller psykiske symptomer. Det finnes fire grupper psykofarmaka som benyttes ved demens:

 1. antipsykotiske medikamenter
 2. antidepressive medikamenter
 3. beroligende medikamenter
 4. sovemedikamenter

Medikamenter skal brukes med varsomhet fordi de har mange bivirkninger.Knut Engedal er  psykiater, professor og  seniorforsker ved Aldring og helse. Her forteller han om behandling med psykofarmaka ved demens. 

Forsøk alltid miljøterapi først

De fleste psykofarmaka har mange bivirkninger. Tilrettelegging av miljø gjennom for eksempel trygghetsskapende tiltak og meningsfulle aktiviteter skal alltid forsøkes først. Dersom en ikke kommer i mål og får hjulpet personen med miljøtiltak, kan psykofarmaka benyttes.

Du kan lese mer om miljøbehandling her:

Tretteteig, S., Tangen, G.G. og Storjord, M.-B. (2016). Miljøbehandling - ulike arbeidsformer og aktiviteter I Tretteteig, S. (red.)  Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, s 325 - 365.

Eldre leker med ballong
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Andre årsaker kan forklare atferd og symptomer

Mange personer med demens er gamle og har ofte også en eller flere fysiske diagnoser. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at ulik atferd også kan være uttrykk for smerter hos personer med demens. Symptomlindrende medikamenter mot smerter og andre fysiske symptomer bør prøves dersom det er utilstrekkelig effekt av miljøbehandling. I modul B vil du blant annet lære mer om kartlegging av smerte hos personer med demens.

Ikke nå fram med kommunikasjon
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Det kan være vanskelig for personer med demens å gi uttrykk for hva som plager dem og derfor utfordrende for helsepersonell å forstå. 

Referanseliste

Tretteteig, S. og Røsvik, J. (2016). Miljøbehandling I Tretteteig, S. (red.) Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, s 291-299.

Quiz

Velg riktig påstand

Hva er målet med miljøbehandling?

Hvilke psykofarmaka kan benyttes ved demens?