Vi ser at du bruker nettleseren Internet Explorer

Dette nettstedet er ikke tilpasset denne eldre nettleseren, som ikke har støtte for nyere funksjonalitet. Din opplevelse av aldringoghelse.no vil derfor bli forringet.

Vi anbefaler at du benytter en annen, moderne og oppdatert nettleser som for eksempel Google Crome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge.

Har du ikke mulighet til å bruke en annen nettleser kan du gå videre til våre mest besøkte sider ved hjelp av lenkene under:

Jeg forstår at min opplevelse av aldringoghelse.no ikke vil være optimal, men vil likevel fortsette å bruke Internet Explorer.

Hva er demens?

Forfatter: Siren Eriksen


Etter å ha gått gjennom denne leksjonen skal du ha kunnskap om

  • hva demens er
  • hva som karakteriserer personer med demens
  • hvilke hovedsymptomer som finnes.
A1 palliasjon

Hva er demens?

Knut Engedal er psykiater, professor og seniorforsker ved Aldring og helse.

Her beskriver han hva demens er. 


Du kan lese mer om demens her:

Demens er en progressiv tilstand

Begrepet demens er en fellesbetegnelse på en kronisk tilstand, et syndrom, som kan skyldes ulike sykdommer eller skader i hjernen.

De vanligste årsakene til demens er Alzheimers sykdom, lewy-legemesykdom, frontotemporal sykdom og hjerneslag. 

Symptomene på demens utvikler seg og forverres over tid, de har en progressiv natur. Personen går for eksempel fra å være litt glemsk, til å bli totalt hjelpeløs. Demens er en tilstand mange dør av.


Å miste kontrollen-u10.jpg
Illustrasjon: Bente Jørgensen / Miss Boo

Demens påvirker hele familien. Illustrasjonen viser hvordan dette kan oppleves.

Kriterier for diagnose

  1. svekket hukommelse
  2. personen har klar bevissthet
  3. personen har sviktende følelsesmessig kontroll, svekket motivasjon eller endret sosial atferd
  4. symptomene må ha vart i seks måneder eller lenger

Dette er ICD-10

ICD-kodeverket er den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Kodeverket er et redskap for systematisk klassifisering og registrering av sykdommer og beslektede helseproblemer.

Les mer om kodeverket her: Helsefaglig kodeverk(fra ehelse.no)

Nesten 80 000 nordmenn har demens

Aldersgruppen 65-74 år: 2-3 % har demens

Aldersgruppen 75-90 år: 15 % har demens

Aldersgruppen 90 år og eldre: Mer enn 35 % har demens

I dag har nesten 80 000 personer i Norge demens.

andel som får demens

Refleksjonsoppgave

Fordi stadig flere blir eldre, vil vi i fremtiden se en stor økning i antallet personer som får demens. I Norge regner vi med at antallet vil være 140 000 om 30 år, dersom vi ikke finner en behandling som kan kurere årsakene til demens. Dessverre opplever vi alt for ofte at demens omtales negativt i pressen.

Les artikkelen "Frykter 400 000 med demens i Norge".

Hvordan kan vi på en best mulig måte møte utfordringen med flere personer med demens?

Hvordan kan vi gi personer med delems et liv som oppleves meningsfullt?

E-læring demens leksjon A1-5
Faksimile: forskning.no

Fakta om demens i Norge

Kvinne smiler til mann i rullestol. Sett bakfra. (ah-01610)
Illustrasjonsfoto: Martin Lundsvoll

Rundt 40 prosent av de som har demens bor i sykehjem. Noen bor i bokollektiv, mens de resterende bor i eget hjem. 

Omlag 80 prosent av alle som bor i sykehjem, har demens. 

Andelen kvinner som utvikler demens, er litt høyere enn hos menn. Årsaken til dette er ikke kjent.

Demens fører til mange ulike symptomer:

  • Personer med demens får både kognitive symptomer, psykiske symptomer, atferdsmessige symptomer og motoriske symptomer.
  • Symptomene og hvordan de arter seg, forteller noe om hvilke deler av hjernen som er rammet.

Ulike deler av hjernen rammes

Referanseliste

Engedal, K. og Haugen, P.K. (2016). Hva er demens? I Tretteteig S (red.) Demensboka. Lærebok for helse- og omsorgspersonell. Tønsberg: Forlaget aldring og helse, s 13-38.

quiz

Hva er demens?

Hva er de vanligste sykdommene som kan føre til demens?

Hvilke kriterier skal til for å stille diagnosen demens? (flere svar mulig)

Hvor mange nordmenn antas å ha demens?

Hvor stor andel av sykehjemsbeboere har demens?